• ONZE VOORWAARDEN                     

Behoudens andere bepalingen gaan onze algemene voorwaarden voor op alle andere.

  • PRIJZEN                                                         

Onze prijzen zijn netto prijzen, B.T.W. niet inbegrepen. Deze prijzen zijn bovendien indicatief en kunnen zonder mededeling vooraf worden gewijzigd. De facturen worden opgemaakt tegen de op het ogenblik van de levering geldende prijzen. Ze zijn gelijkvormig met de wettelijke beschikkingen van de prijzencommissie van het Ministerie van Economische Zaken.

  • LEVERDATUM

De leverdatum wordt slechts ten titel van inlichting medegedeeld. Geen enkele vertraging kan aanleiding geven tot enige vordering op schadeloosstelling, interest of boetes evenmin als op een nietigverklaring van de bestelling.

  • TRANSPORT

Alle klachten betreffende onvolledige en/of beschadigde zendingen dienen rechtstreeks aan de vrachtvoerder ter kennis te worden gebracht en met hem afgehandeld.

  • VERZENDEN

Zodra wij uw order en betaling ontvangen en behandeld hebben, streven wij ernaar uw pakket zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien het bestelde artikel in voorraad is, bedraagt de standaard levertijd ca 2 à 3 werkdagen. Indien uw artikel niet uit stock leverbaar is, bedraagt de levertijd ca 1 à 2 weken. In dit geval nemen wij zeker contact met u op om de levertijd te bespreken.  Bestellingen die op zaterdag of zondag worden geplaatst, zullen (mits het artikel op voorraad is) op dinsdag worden uitgeleverd. Onze leveringen vinden plaats van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 – 18.00 uur. De levering gebeurt steeds op het gelijkvloers. De klant dient ervoor te zorgen dat de levering correct kan verlopen. Er wordt voldoende doorgang/losplaats voorzien.

U kunt uw bestelde artikels ook zelf komen afhalen in ons atelier gevestigd te Lier. Dit kan op elke weekdag tussen 08.30 – 17.00 uur. Er worden dan uiteraard geen verzendkosten in rekening gebracht.

Een gedeelde levering kan voorvallen. Soms worden de papierpakketten of bekabeling apart geleverd.

Elke bestelling wordt franco geleverd door heel België. Voor leveringen in Nederland of Luxemburg wordt een transportkost van € …. .aangerekend.

Als een pakket niet afgeleverd kan worden, ontvangt u steeds een bericht. Plotter.be is in dit geval gerechtigd om € 35,00 in rekening te brengen voor de kosten van de retourzending naar HP/Epson Business Center. 

Indien u vragen of opmerkingen heeft betreffende uw levering, dan kunt u dit melden via mail@plotter.be. Zie voor meer informatie eveneens de retourneren pagina.

  • WAARBORG

In geen geval gaat onze verantwoordelijkheid verder dan het vervangen van het product. Uitgesloten uit de waarborg is ook de schade berokkend door brand, overstroming, stroompannen, slechte behandeling alsook onvoorziene omstandigheden en overmacht, onderhoudsfouten, abnormaal gebruik en wijzigingen niet erkend door Plotterpapier.be. Wij aanvaarden evenmin herstellingskosten voor werken uitgevoerd door derden of door onze medecontractanten. Plotterpapier.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de commerciële en/of financiële gevolgen van de slechte werking of een gebrek van de verkochte uitrusting of koopwaar.

  • AANSPRAKELIJKHEID

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid betreffende enige andere schade – noch expliciet, noch impliciet – direct of indirect berokkend aan personen, goederen of bedrijf van de koper en/of van derden.

  • BETALING

De aangekochte goederen zijn via de beschikbare online betaalmogelijkheden direct betaalbaar. Indien U er voor kiest om te betalen via overschrijving, worden de goederen pas uitgeleverd na ontvangst van uw volledige betaling.

  • EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde koopwaar blijft eigendom van Plotterpapier.be zolang het volledige bedrag niet betaald is. De verkrijger draagt de risico’s vanaf de levering. Deze moet de goederen in hun staat bewaren, om op die manier aanspraak te kunnen maken op terugbetaling bij terugzending van de goederen.

  • BETWISTING

In geval van betwisting, zijn de rechtbanken van Mechelen of de rechtbanken van de woonplaats van de koper, naar keuze van de verkoper, alleen bevoegd. Zonder andersluidende bepaling zijn partijen overeengekomen dat enkel Belgisch recht van toepassing is op deze overeenkomst.